ประชาสัมพันธ์

      งานผลิตสินค้าที่ออกมานี้เป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดบัวผันเขตบางขุนเทียน  ได้ร่วมกันทำเป็นผลิตพรรณงานOsopขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือของนักเรียน
 และช่วยให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและนำไปพัฒนาประกอบ
 การอาชีพ และ  เพื่อหารายได้เสริมของตนได้


   ประกาศข่าว
  • คุณสามารถเข้าสู้ www.โรงเรียนวัดบัวผัน ได้โดยคลิกที่รูปโีรงเีีรียนวัดบัวผัน
  • โทรศัพท์ติดต่อโรงเรียนวัดบัวผันได้ที่เบอร์ 02-873-8451 ได้ในเวลาราชการ

   ข่าวกิจกรรม

เว็บนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงโครงการ Osop และผลิตภัณฑ์ Osop ของโครงการ ตลอดจนข่าวสารต่างๆของโรงเรียนวัดบัวผัน