ข่าว > โรงเรียนวัดบัวผันได้ส่งโครมเนื่องในวันวิสาขบูชา ได้รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2
 


                เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษาคม พ.ศ 2548 ทางโรงเรียนวัดบัวผันได้ส่งโครมเข้าประกวดเนื่องในวันวิสาขบูชาและได้รางวัล
  ชนะเลิศอันดับที่ 2 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นที่ภูมิใจต่อบุคคลกรภายในโรงเรียนเป็นอย่างมาก

Home