ข่าว > โรงเรียนวัดบัวผันออกแสดงผลิตภัณฑ์ Osop ณ. เซนทร็ลพระราม 2
 
 
   

                       เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ 2548 ทางโรงเรียนวัดบัวผันออกแสดงผลิตภัณฑ์ Osop ที่เซ็นทร็น ชั้น4
                       ท่านรองผู้ว่าได้เข้ามาเยี่ยมชมการจัดแสดง ผลิตภัณฑ์ Osopของ  โรงเรียนวัดบัวผันที่จัดแสดงภายในงาน
                ภายในงานมีคนเข้ามาเยี่ยมชม และ สนับสนุนผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดรายได้สนับสนุนงาน Osop
                โรงเรียนวัดบัวผัน เป็นทุนหมุนเวียนต่อไป
                       ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ Osop ของโรงเรียนวัดบัวผันด้วยดีตลอดมา

 
Home